erasebg-logo
Search...
Flag of English  English
Flag of हिंदी  हिंदी
Flag of Indonesian  Indonesian
Flag of Português  Português
Flag of Español  Español
Flag of Filipino  Filipino
Flag of Deutsch  Deutsch
Flag of Italiano  Italiano
Flag of Français  Français
Flag of 中文  中文
Flag of Русский  Русский
Flag of ไทย  ไทย
Flag of Magyar  Magyar
Flag of Tiếng Việt  Tiếng Việt
Flag of Melayu  Melayu
Flag of Polski  Polski
Flag of 日本語  日本語
Flag of 한국인  한국인
Flag of Türkçe  Türkçe
Flag of українська  українська
Flag of বাংলা  বাংলা
Flag of Nederlands  Nederlands
Flag of Ελληνικά  Ελληνικά

Erase.bg

PixelBin

Libre - Sa Google Play

Paalala – Mag-ingat sa Panloloko


Napansin ng Erase.bg (“Portal”) na may ilang mga manloloko ang lumalapit sa mga customer

1. 
na may mga alok na promosyonal mula sa Portal;
2. 
sa pamamagitan ng pekeng mga email IDs pati na rin ang mga pekeng mga pangalan ng domain/website na maaaring magmukhang nakakalito o pareho sa Portal at sa mga Grupo ng kumpanya nito;
3. 
sa pamamagitan ng mga Social media Apps tulad ng WhatsApp/Facebook/Instagram/Twitter sa pamamagitan ng pag-include ng tatak/logo at/o logo ng Portal bilang bahagi ng kanilang larawan sa profile at pagtulak ng mga pekeng alok sa inosenteng publiko, sa pamamagitan ng pag-engganyo sa kanila gamit ang mga pekeng pangako;
4. 
sa pamamagitan ng pagbisita sa mismong pintuan ng mga customer na humahanap ng OTP para sa pagproseso ng kanselasyon ng order na hindi naman nilagay ng customer.

ANG MGA KLIYENTE, ANG PUBLIKO SA PANGKALAHATAN, AT ANG MGA POTENSYAL NA KLIYENTE AY PINAG-IINGATAN NGAYON:

1. 
Na maging maingat laban sa mga mandaraya na maaaring gumamit ng pekeng mga email IDs, pekeng mga profile sa Social media (WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, atbp.), domain, mga website, mga telepono, at mga advertisement sa mga pahayagan/magasin, atbp. sa pamamagitan ng pagpapanggap na sila ay mula sa Portal at/o sa mga Grupo ng Kumpanya nito at nag-aangkin na mag-aalok ng mga promosyonal na alok, magkokolekta ng mga detalye ng account ng customer, hihingi ng abanteng bayad upang maiproseso ang mga nanalo, atbp.;
2. 
Ang Portal o ang mga Grupo ng Kumpanya nito o sinuman sa kanilang mga kinatawan AY HINDI hihingi ng anumang abanteng bayad mula sa anumang kanilang mga prospect/customer;
3. 
Ang Portal o sinumang kinatawan nito AY HINDI hihingi ng anumang OTP o PIN para mag-alok ng anumang promosyonal na alok;
4. 
Ang Portal o sinumang kinatawan nito AY HINDI hihingi ng anumang OTP o PIN para sa kanselasyon ng mga order sa iyong pintuan. Ikaw ay pinagbabawalan NA magbahagi ng OTP/PIN sa sinumang tao o mag-awtorisang mga kahilingan sa UPI sa mga pitaka, natanggap mula sa mga hindi kilalang pinagmulan, dahil ito ay maaaring magdulot ng pandaraya, kung saan, maaaring bawasan ang pera mula sa iyong Bank account at i-credit ito sa account ng mandaraya;
5. 
Ang email ID ng Portal ay naglalaman lamang ng support@pixelbin.io LAMANG at HINDI naglalaman ng anumang ibang pangalan ng domain tulad ng Gmail/Yahoo/Rediff/Ymail, atbp., o anuman sa iba pang anyo;
6. 
Na maging maingat laban sa mga mandaraya na nanlilinlang sa iyo gamit ang mga pekeng alok sa pamamagitan ng pagtawag sa iyo sa mga hindi nakilalang numero ng telepono, mga pekeng mga email ID, mga pekeng website/domain, at/o sa pamamagitan ng anumang ibang pisikal o elektronikong medium at nagpapanggap na sila ay empleyado/kinatawan ng Portal at/o ng mga Grupo ng Kumpanya nito. Bago makipag-deal sa mga mandarayang ito at/o tumugon/makapag-access sa anumang mga pekeng advertisement, tawag sa telepono, email, at website, upang mapangalagaan ang iyong sarili laban sa anumang pandaraya at kriminal na gawa ng mga mandarayang ito, pinapayuhan kang kumilos nang may responsibilidad at ikaw ay pinag-iisa lamang na dapat mag-verify:
a. sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Opisyal na customer care number ng Portal;
b. ang katotohanan ng gayong mga pahayag mula sa opisyal na website ng Kumpanya www.erase.bg.

Ang Pambansang Publiko at mga potensyal na customer ay pinapayuhan din na agarang ireport ang anumang kahina-hinalang insidente at/o insidente ng panloloko ng pera bilang resulta ng mga manlolokong gawain at praktis na ito sa mga awtoridad sa kanilang hurisdiksyon, halimbawa, ang Pulisya at ang regulador ng Telekomunikasyon, kabilang ang Cyber Crime Cell. Mangyaring tandaan na sinumang nakikipag-deal sa mga mandarayang ito ay gagawa sa kaniyang/kanyang sariling panganib at pananagutan. Ang Shopsense Retail Technologies Limited at/o anumang mga kumpanya sa kanilang Grupo ay hindi magsisiwalat ng anumang pananagutan sa anumang pagkawala na naranasan o anuman dito.