erasebg-logo
Search...
Flag of English  English
Flag of हिंदी  हिंदी
Flag of Indonesian  Indonesian
Flag of Português  Português
Flag of Español  Español
Flag of Filipino  Filipino
Flag of Deutsch  Deutsch
Flag of Italiano  Italiano
Flag of Français  Français
Flag of 中文  中文
Flag of Русский  Русский
Flag of ไทย  ไทย
Flag of Magyar  Magyar
Flag of Tiếng Việt  Tiếng Việt
Flag of Melayu  Melayu
Flag of Polski  Polski
Flag of 日本語  日本語
Flag of 한국인  한국인
Flag of Türkçe  Türkçe
Flag of українська  українська
Flag of বাংলা  বাংলা
Flag of Nederlands  Nederlands
Flag of Ελληνικά  Ελληνικά

Erase.bg

PixelBin

Libre - Sa Google Play

Pribadong Patakaran ng Erase.bg


 1. 1.

  Pangkalahatan

  Ang Erase.bg ay pinamamahalaan at pinapatakbo ng Shopsense Retail Technologies Limited (“Erase.bg”, “kami”, “amin” o “ aming"), isang kumpanyang inkorporada sa ilalim ng Companies Act, 1956, na mayroong rehistradong opisina nito sa 1st Floor, Wework Vijay Diamond, Opp. SBI Branch, Cross Road B, Ajit Nagar, Kondivita, Andheri East, Mumbai 400093 at isang subsidiary ng Reliance Retail Ventures Limited.
  1. 1.1
   Ang Erase.bg ay bumuo ng Web/Application Programming Interface(API) na tinatawag na Erase.bg na mayroong website nito sa www.erase.bg (“Website/Platform”) na nagbibigay sa user (“Ikaw”, “Iyong”, “User”) na alisin, i-edit, baguhin, i-alter, ibahin ang anyo, i-convert, pagandahin ang background ng anumang larawan o imahe.
  2. 1.2
   Ang pribadong patakaran na ito (“Patakaran sa Privacy”), ​​kasama ng Mga Tuntunin ng Paggamit ay namamahala sa iyong paggamit ng Platform at inilalarawan ang aming mga patakaran at pamamaraan sa koleksyon , paggamit, pagsisiwalat, pagproseso, paglilipat at pagtatago ng impormasyong ibinigay mo sa amin. Sa pamamagitan ng paggamit, pag-browse, pag-access, o pagbili ng anumang Serbisyo mula sa Platform, sumasang-ayon kang sumailalim sa mga tuntunin ng Patakaran sa Privacy na ito at pumayag sa koleksyon, pagtatago, pagmamay-ari, pakikitungo, pangangasiwa, pagbabahagi, pagsisiwalat o paglilipat ng iyong impormasyon alinsunod sa kasama ang mga tuntunin ng Patakaran sa Privacy. Hindi namin gagamitin ang impormasyon ng User sa anumang paraan maliban sa ibinigay sa ilalim ng Patakaran sa Privacy na ito. Ang naka-capitalize na mga terminong ginamit dito kung hindi tinukoy ay magkakaroon ng parehong kahulugan na ibinibigay sa kanila sa ilalim ng Mga Tuntunin.
  3. 1.3
   Ang dokumentong ito ay isang elektronikong rekord at pinamamahalaan ng mga probisyon sa ilalim ng Information Technology Act, 2000 at mga panuntunang ginawa sa ilalim nito bilang maaaring naaangkop at ang mga binagong probisyon na nauukol sa mga elektronikong rekord sa iba't ibang mga batas na binago ng Information Technology Act, 2000. Ang record ay nabuo ng isang computer system at hindi nangangailangan ng anumang pisikal o digital na pirma.
  4. 1.4
   Itinatakda ng Pribadong Patakaran na ito ang uri ng impormasyong nakolekta mula sa Mga Gumagamit, kabilang ang likas na katangian ng Sensitibong Personal na Data o Impormasyon (tinukoy pagkatapos nito), ang layunin, paraan at paraan ng paggamit ng naturang impormasyon at kung paano at kung kanino kami magbubunyag o maglilipat ng naturang impormasyon. Maaari mong bawiin anumang oras ang iyong pahintulot para sa pagkolekta at paggamit ng iyong impormasyon kabilang ang Personal na Impormasyon (tinukoy pagkatapos nito) o Sensitibong Personal na Data o Impormasyon. Gayunpaman, pakitandaan na kung bawiin mo ang iyong pahintulot, maaaring hindi na namin maibigay sa iyo ang kaukulang serbisyo kung saan binawi mo ang iyong pahintulot. Sa pamamagitan nito ay nilinaw na ang iyong desisyon na bawiin ang iyong pahintulot ay hindi makakaapekto sa pagproseso ng Personal na Impormasyon batay sa iyong nakaraang pahintulot bago ang pag-withdraw.
  5. 1.5
   Mangyaring maglaan ng ilang sandali upang maging pamilyar sa aming Pribadong Patakaran. Kung hindi ka sumasang-ayon sa anumang mga probisyon ng Mga Tuntunin o Pribadong Patakaran na ito, pinapayuhan ka naming huwag gamitin o i-access ang Platform.
 2. 2.

  Uri ng Impormasyong Nakolekta

  1. 2.1
   Maaaring hilingin sa iyo na ibigay ang iyong impormasyon anumang oras mong bisitahin, i-access, gamitin o i-browse ang Platform. Maaari kaming magbahagi ng impormasyon at gamitin ito nang naaayon sa mga probisyon ng Patakaran sa Privacy na ito. Maaari din namin itong pagsamahin sa iba pang impormasyon upang maibigay at mapabuti ang aming Mga Serbisyo, nilalaman at advertising.
  2. 2.2
   Sumasang-ayon kang magbigay ng impormasyon, na dapat ay totoo, tama, napapanahon at walang mali. Maaari mong i-access, ibahin, baguhin o kailanganin ang pagtanggal ng iyong impormasyon nang bahagya o ganap sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin sa Customer care id - support@pixelbin.io
  3. 2.3
   Ang plataporma ay hindi nakadirekta sa mga menor de edad. Hindi namin sinasadyang nangongolekta ng Personal na Impormasyon mula sa sinumang User na wala pang 18 (labing-walong) taon. Kung napag-alaman namin na nakolekta namin ang Personal na Impormasyon ng isang taong wala pang 18 (labing-walong) taong gulang, gagawa kami ng mga hakbang upang tanggalin ang impormasyon sa napag-usapang panahon. Kung nalaman ng isang magulang o tagapag-alaga na ang kanyang anak ay nagbigay ng kanyang impormasyon sa Platform nang walang kanilang pahintulot, siya ay makikipag-ugnayan sa amin para sa pagtanggal ng naturang impormasyon. Kung sakaling, kung saan sa paglabag sa Patakaran sa Privacy at Mga Tuntunin, ang isang taong wala pang 18 taong gulang (Labing-walo) ay gumagamit ng mga serbisyo, hindi kami mananagot o mananagot para sa anumang pinsala o pinsalang dinanas ng naturang tao.
  4. 2.4
   Maaari kaming mangolekta ng iba't ibang impormasyon mula sa iyo, kabilang ang iyong pangalan, password, mailing address, numero ng telepono, email address at mga kagustuhan sa pakikipag-ugnayan, kabilang ang anumang iba pang mga detalye ng paggamit at pakikipag-ugnayan sa amin o sa aming mga kaakibat. Maaari naming kolektahin ang naturang impormasyon na kapag isinama sa iba pang mga piraso ng impormasyong magagamit sa amin ay makatuwirang magbibigay-daan sa iyo na makilala (“Personal na Impormasyon”). Ang Personal na Impormasyon ay dapat isama ngunit hindi limitado sa iyong buong pangalan, personal na contact number, tirahan, email address, kasarian o petsa ng kapanganakan.
  5. 2.5
   Maaari rin kaming mangolekta, tumanggap, magproseso o magtago ng ilang partikular na sensitibong personal na data o impormasyon na binubuo ng, ngunit hindi limitado sa:
   1. 2.5.1
    Mga Imahe, Larawan, Ritrato.
   2. 2.5.2
    Password.
   3. 2.5.3
    Impormasyong pinansyal gaya ng bank account o credit card o debit card o iba pang mga detalye ng instrumento sa pagbabayad.
   4. 2.5.4
    Pisikal, pisyolohikal at mental na kondisyon ng kalusugan.
   5. 2.5.5
    Anumang detalye na nauugnay sa mga kategorya sa itaas ng Personal na Impormasyon na ibinigay sa amin para sa pagbibigay ng serbisyo. at
   6. 2.5.6
    Anuman sa impormasyong natanggap namin sa ilalim ng mga kategorya ng Personal na Impormasyon sa itaas para sa pagproseso, pagtatago o pagproseso sa ilalim ng legal na kontrata o kung hindi man.
    (Sa kabuuan, tinutukoy bilang “Sensitibong Personal na Data o Impormasyon”).
 3. 3.

  Paggamit ng Impormasyong Nakolekta

  1. 3.1
   Maaari naming kolektahin, gamitin o iproseso ang iyong impormasyon kasama ang Personal na Impormasyon at Sensitibong Personal na Data o Impormasyon para sa mga sumusunod na layunin:
   1. 3.1.1
    Para sa paglikha at pagbibigay sa iyo ng access sa iyong nakarehistrong account sa Platform.
   2. 3.1.2
    Upang bumuo, maghatid, magproseso at pagbutihin ang aming Mga Produkto, serbisyo, nilalaman upang ma-personalize at mapabuti ang iyong karanasan.
   3. 3.1.3
    Upang ipaalam sa iyo ang tungkol sa aming Mga Produkto, serbisyo, alok, update, paparating na kaganapan, kabilang ang pagbibigay sa iyo ng impormasyon kaugnay ng mga pagkumpirma ng order, mga invoice, teknikal na abiso, mga alerto sa seguridad.
   4. 3.1.4
    Para sa panloob na analytical at layunin ng pananaliksik tulad ng pag-audit, pagsusuri ng data at pananaliksik upang mapabuti ang Aming Mga Produkto, Serbisyo at komunikasyon sa customer.
   5. 3.1.5
    Upang matugunan ang anumang legal o regulasyong kinakailangan o sumunod sa isang kahilingan mula sa anumang awtoridad ng pamahalaan o panghukuman.
   6. 3.1.6
    Upang malutas ang anumang kahilingan, hindi pagkakaunawaan, hinaing o reklamo na ibinahagi mo kaugnay sa iyong paggamit ng Platform.
   7. 3.1.7
    Upang matukoy o masubaybayan ang anumang mapanlinlang o ilegal na aktibidad sa Platform.
 4. 4.

  Pagbubunyag ng Impormasyong Nakolekta

  1. 4.1
   Maaaring paminsan-minsan ay kailanganin naming ibunyag ang impormasyong nakolekta mula sa iyo sa aming pinagkakatiwalaang mga third party service provider na tumutulong sa amin upang mapadali ang pagbibigay ng mga serbisyo sa Platform. Halimbawa, maaari naming ibahagi ang iyong impormasyon sa provider ng gateway ng pagbabayad ng third party upang iproseso ang mga transaksyon sa Platform. Sa pamamagitan ng paggamit sa Platform, pumapayag ka sa anumang naturang pagbubunyag ng iyong impormasyon sa mga third party na service provider. Tinitiyak namin na ang mga third party na service provider ay napapailalim sa mga makatwirang obligasyon sa pagiging kumpidensyal at/o paggamit, pagpapanatili at pagsunod sa karaniwang tinatanggap na mga pamantayan sa industriya at seguridad kaugnay ng naturang impormasyon.
  2. 4.2
   Maaari rin naming ibunyag ang iyong impormasyon kapag ang naturang pagsisiwalat ay hinihingi sa ilalim ng anumang batas o hudisyal na utos o kapag kami, sa aming sariling pagpapasya, ay itinuturing na kinakailangan upang maprotektahan ang aming mga karapatan o ang mga karapatan ng iba pang mga Gumagamit, upang maiwasan ang pinsala sa mga tao o ari-arian, upang labanan ang pandaraya at panganib sa kredito.
  3. 4.3
   Maaari rin naming ibunyag o ilipat ang iyong impormasyon sa anumang ikatlong partido bilang bahagi ng muling pagsasaayos o pagbebenta ng mga ari-arian, paghahati o paglipat ng isang bahagi o kabuuan sa amin. Sisiguraduhin namin na ang ikatlong partido kung saan namin inililipat o ibinebenta ang aming mga asset ay magkakaroon ng naaangkop na pagiging kumpidensyal at mga hakbang sa seguridad, kahit man lang kasing proteksiyon ng mga inilarawan sa Patakaran sa Privacy na ito, upang pangasiwaan ang iyong Personal na Impormasyon. Magkakaroon ka ng pagkakataong mag-opt out sa anumang naturang paglilipat kung ang nakaplanong pagproseso ng iyong impormasyon ng bagong entity ay may malaking pagkakaiba mula sa itinakda sa Patakaran sa Privacy na ito.
  4. 4.4
   Maaaring kailanganin ng third party payment gateway provider na mangolekta ng ilang partikular na impormasyon sa pananalapi mula sa iyo kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, numero ng iyong credit/debit card o mga detalye ng iyong bank account (sama-samang tinutukoy bilang “Impormasyon sa Pananalapi”). Ang lahat ng Impormasyong Pananalapi na nakolekta mula sa iyo ng naturang third party payment gateway provider ay gagamitin lamang para sa mga proseso ng pagsingil at pagbabayad. Ang Impormasyong Pananalapi na nakolekta mula sa iyo ay isinasaayos sa pamamagitan ng mga secure na digital na platform ng mga aprubadong gateway ng pagbabayad na nasa ilalim ng pag-encrypt, sa gayon ay sumusunod sa makatuwirang inaasahang mga pamantayan ng teknolohiya. Ang pag-verify ng Impormasyong Pananalapi ay gagawin mo lamang sa pamamagitan ng proseso ng pagpapatunay kung saan wala kaming papel na gagampanan at samakatuwid, wala kaming pananagutan kaugnay nito. Hindi kami mananagot o mananagot para sa anumang mga aksyon o hindi pagkilos ng mga third party payment gateway provider o anumang paglabag sa mga kundisyon, representasyon at warranty na ibinigay nila. Hindi rin kami obligadong mamagitan o lutasin ang anumang hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakasundo sa pagitan mo at ng mga third party na provider ng serbisyo sa pagbabayad.
  5. 4.5
   Habang ginagawa namin ang pinakamainam na pagsisikap upang matiyak na ang iyong impormasyon kabilang ang Personal na Impormasyon, Impormasyon sa Pananalapi at Sensitibong Personal na Impormasyon o Data ay nararapat na protektado sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga hakbang sa seguridad na inireseta sa ilalim ng mga naaangkop na batas, mariing pinapayuhan kang gumamit ng makatwirang pagpapasya habang nagbibigay ng Personal na Impormasyon o Impormasyong Pananalapi habang gamit ang mga serbisyong ibinigay na ang Internet ay madaling kapitan ng mga paglabag sa seguridad.
  6. 4.6
   Ang iyong impormasyon ay maaari ding ilipat, itago o iproseso sa anumang bansa maliban sa kung saan mo ina-access ang Platform. Para sa mga layunin ng pagbabahagi o pagsisiwalat ng data alinsunod sa Patakaran sa Privacy, inilalaan namin ang karapatang ilipat ang iyong impormasyon sa labas ng iyong bansa. Sa pamamagitan ng paggamit sa Platform, pumapayag ka sa ganoong paglipat ng iyong impormasyon sa labas ng iyong bansa at gayundin sa loob ng aming mga kaakibat, subsidiary at kasosyo na ang mga tauhan at subcontractor, basta sumang-ayon silang tiyakin ang parehong antas ng proteksyon ng data tulad ng inireseta sa ilalim ng Patakaran sa Privacy na ito at ang mga batas sa proteksyon ng data ng India. Ang impormasyon ay maaaring ilipat kung ito ay kinakailangan para sa pagganap ng mga serbisyo, pagpapatakbo ng Platform at pagbibigay ng Mga Produkto gaya ng napagkasunduan sa pagitan namin at ng ikatlong partido.
 5. 5.

  Seguridad

  1. 5.1
   Ang seguridad ng iyong Personal na Impormasyon ay mahalaga sa amin. Nagpatupad kami ng mga patakaran sa seguridad, panuntunan at teknikal na hakbang, gaya ng kinakailangan sa ilalim ng naaangkop na batas kabilang ang mga firewall, transport layer security at iba pang pisikal at elektronikong mga hakbang sa seguridad upang protektahan ang Personal na Impormasyon na nasa ilalim ng kontrol nito mula sa hindi awtorisadong pag-access, hindi wastong paggamit o pagsisiwalat, hindi awtorisado pagbabago at labag sa batas na pagkasira o aksidenteng pagkawala. Kapag ipinasa mo ang iyong impormasyon sa Platform, ang iyong impormasyon ay protektado sa pamamagitan ng aming mga sistema ng seguridad. Pakitandaan na gumagamit kami ng mga pamantayang pang-internasyonal at kinikilala sa industriya gaya ng bawat naaangkop na mga batas, tuntunin at regulasyon.
  2. 5.2
   Ang iyong impormasyon ay nakapaloob sa loob ng mga secure na network at naa-access lamang ng isang limitadong bilang ng mga awtorisadong tao na may mga karapatan sa pag-access sa mga naturang sistema o kung hindi man ay nangangailangan ng naturang impormasyon para sa mga layuning ibinigay sa Patakaran sa Privacy na ito. Ang mga awtorisadong taong ito ay nasa ilalim din ng obligasyon na panatilihing kumpidensyal ang naturang impormasyon.
  3. 5.3
   Bagama't ginagawa namin ang pinakamainam na posibleng pagsusumikap upang maihatid at maitago ang lahat ng impormasyong ibinigay mo sa isang ligtas na kapaligiran sa pagpapatakbo na hindi bukas sa publiko, naiintindihan at kinikilala mo na walang ganap na seguridad at hindi namin ginagarantiya na magkakaroon ng walang hindi sinasadyang pagsisiwalat ng anumang impormasyon at potensyal na paglabag sa seguridad. Sumasang-ayon ka na hindi kami papanagutin para sa anumang paglabag sa seguridad o para sa anumang aksyon ng anumang third party na tumanggap ng iyong Personal na Impormasyon o mga kaganapan na lampas sa aming makatwirang kontrol kabilang ang, mga aksyon ng gobyerno, pag-hack ng computer, hindi awtorisadong pag-access sa data ng computer at storage device, mga pag-crash ng computer, paglabag sa seguridad at pag-encrypt, atbp.
 6. 6.

  Patakaran ng Cookies

  1. 6.1
   Dahil sa mga pamantayan ng komunikasyon sa Internet, kapag bumisita ka, nag-access o nagba-browse sa Platform, awtomatiko naming natatanggap ang pare-parehong tagahanap ng mapagkukunan ng site kung saan ka bumibisita, nag-access o nagba-browse sa Platform, mga detalye ng website na binibisita mo sa pag-alis sa Platform, ang internet protocol (“IP”) na address ng computer operating system ng bawat User, uri ng web browser na ginagamit ng User, mga pattern ng email at ang pangalan ng internet service provider ng User. Ang impormasyong ito ay ginagamit lamang upang suriin ang pangkalahatang mga uso ng User at upang matulungan kaming mapabuti ang aming mga serbisyo. Pakitandaan na ang link sa pagitan ng IP address ng User at ng personal na pagkakakilanlang impormasyon ng User ay hindi ibinabahagi sa mga third party nang walang ganoong pahintulot ng User o maliban kung kinakailangan ng batas o upang magbigay o padaliin ang User sa mga serbisyo. Sa kabila ng nasa itaas, kinikilala ng User na nakalaan sa amin ang karapatang ibahagi ang ilan sa mga pinagsama-samang natuklasan, kabilang ang personal na impormasyong ibinigay ng Mga User sa isang hindi matukoy, pinagsama-samang anyo at hindi ang partikular na data sa mga advertiser, sponsor, mamumuhunan, strategic partner at iba pa. para makatulong sa pagpapalago ng negosyo. Ang dami ng impormasyong ipinadala sa amin ay depende sa mga setting ng web browser na ginagamit ng User upang ma-access ang Mga Platform. Maaaring sumangguni ang User sa browser na ginamit, kung nais malaman ng User kung anong impormasyon ang ibinigay sa amin.
  2. 6.2
   Gumagamit ang Platform ng pansamantalang cookies upang mag-imbak ng ilang partikular na data. Hindi kami nag-iimbak ng Personal na Impormasyon sa cookies. Ang impormasyong nakolekta namin, sa anumang paraan, na hindi personal na nagpapakilala sa User bilang isang indibidwal (tulad ng mga pattern ng paggamit na inilarawan sa itaas) ay eksklusibong pagmamay-ari namin at maaaring gamitin namin at ng mga third party na service provider para sa teknikal na pangangasiwa ng Mga platform, pangangasiwa ng gumagamit, pananaliksik, pagpapaunlad at iba pang layunin.
  3. 6.3
   Naiintindihan mo na maaari mong itakda o baguhin ang iyong mga web browser upang tanggalin o huwag paganahin ang cookies. Kung pipiliin mong huwag paganahin ang cookies sa iyong computer o mobile telecommunication device, maaari itong makapinsala, pababain o paghigpitan ang pag-access sa ilang partikular na bahagi ng Platform.
  4. 6.4
   Maaari naming payagan ang ibang mga kumpanya o entity na maghatid ng mga ad sa iyo. Kasama sa mga kumpanya o entity na ito ang mga server ng third party na advertisement, ahensya ng advertisement, mga vendor ng teknolohiya ng advertisement at mga research firm. Maaari naming i-target sa iyo ang ilang mga advertisement na akma sa isang partikular na pangkalahatang profile. Hindi kami gumagamit ng Personal na Impormasyon para i-target ang mga advertisement sa iyo. Sa kurso ng paghahatid ng mga advertisement o pag-optimize ng mga serbisyo sa mga User nito, maaari naming payagan ang mga awtorisadong third party na maglagay o makilala ang isang natatanging cookie sa browser ng User.
  5. 6.5
   Sumasang-ayon ka at nauunawaan na hindi kami gumagamit ng kontrol sa mga third party na website na ipinapakita bilang mga resulta ng paghahanap o mga link sa Platform. Ang ibang mga site na ito ay maaaring maglagay ng sarili nilang cookies o iba pang mga file sa computer ng Mga User, mangolekta ng data o humingi ng personal na impormasyon mula sa Mga User, kung saan wala kaming kontrol at hindi kami mananagot o mananagot. Hindi kami gumagawa ng anumang mga representasyon tungkol sa mga kasanayan sa privacy o mga patakaran ng naturang mga third party o mga tuntunin ng paggamit ng mga naturang website, at hindi rin namin ginagarantiya ang katumpakan, integridad, o kalidad ng impormasyon, data, teksto, software, tunog, litrato, graphics, mga video, mensahe o iba pang materyal na magagamit sa naturang mga website. Ang pagsasama o pagbubukod ay hindi nagpapahiwatig ng anumang pag-endorso sa amin ng naturang mga website, provider ng mga website, o ang impormasyon sa website.
  6. 6.6
   Maaari naming panatilihin ang mga talaan ng mga tawag sa telepono na natanggap mula sa at ginawa sa mga User para sa layunin ng pangangasiwa ng mga serbisyo, pananaliksik at pagpapaunlad, pagsasanay, business intelligence, business development, o para sa User administration. Maaari naming ibahagi ang naturang mga talaan ng telepono sa mga ikatlong partido kapag kinakailangan ng batas o kapag kinakailangan na ibigay o pangasiwaan ang User sa mga serbisyo.
  7. 6.7
   Pumapayag ka sa aming pagpaparami/pag-publish ng lahat ng mga testimonial at review na ibinigay mo sa Platform kaugnay ng mga serbisyo o Mga Produkto. Sumasang-ayon ka na maaari naming i-edit ang mga testimonial at review na ibinigay mo at i-reproduce/i-publish ang mga na-edit o na-paraphrase na bersyon ng mga testimonial at review sa Platform. Kung may anumang alalahanin ang User sa pag-iiba/pag-publish ng anumang testimonial o review na ibinigay mo, maaaring makipag-ugnayan sa amin ang User sa Customer care id - support@pixelbin.io.
 7. 7.

  Patakaran sa Pag-opt Out

  1. 7.1
   Ang mga third party na service provider kung saan maaari naming ibahagi ang impormasyong ibinigay mo ay hindi pinahihintulutan na mag-market ng kanilang sariling mga serbisyo o magpadala ng mga pang-promosyon na e-mail o makipag-ugnayan sa promosyonal na komunikasyon sa iyo. Binibigyan ka namin ng pagkakataong mag-opt out sa pagtanggap ng hindi mahalaga, pang-promosyon, o komunikasyong nauugnay sa marketing mula mismo o sa mga kasosyo nito.
  2. 7.2
   Kung gusto mong tanggalin ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa lahat ng aming mga mailing list at newsletter, maaari mong i-click ang link na "unsubscribe" o sundin ang mga tagubilin sa bawat mensaheng e-mail. Bilang kahalili, maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa sa Customer care id - support@pixelbin.io. Inilalaan namin ang karapatang limitahan ang membership batay sa availability ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Ang lahat ng mga User ay aabisuhan sa pamamagitan ng email bago ang anumang mga aksyon na ginawa.
 8. 8.

  Pagpapanatili ng impormasyon

  1. 8.1
   Mangyaring maabisuhan na inilalaan namin ang lahat ng karapatang panatilihin ang iyong impormasyon at anumang data para sa panahong kinakailangan upang matupad ang mga layuning nakabalangkas sa Patakaran sa Privacy na ito maliban kung kinakailangan o pinahihintulutan ng mas mahabang panahon ng pagpapanatili sa ilalim ng naaangkop na batas. Ang iyong mga larawan ay hindi nagpapakilalang nakatagoo sa amin.
 9. 9.

  Pagbabago

  1. 9.1
   Inilalaan namin ang karapatang baguhin ang Patakaran sa Privacy na ito anumang oras. Ang Patakaran sa Pagkapribado, habang at kapag binago, ay ia-update sa Platform. Hinihikayat ka naming suriin ang Patakaran sa Privacy na ito sa tuwing bibisita ka sa aming Platform upang maunawaan kung paano ginagamit ang iyong Personal na Impormasyon.
 10. 10.

  Namamahalang batas

  1. 10.1
   Ang mga tuntunin ng Patakaran sa Pagkapribado na ito ay pamamahalaan at ipakahulugan alinsunod sa mga batas ng India. Ang anumang hindi pagkakaunawaan hinggil o magmumula sa Patakaran sa Pagkapribado na ito ay sasailalim sa eksklusibong hurisdiksyon ng mga hukuman sa Mumbai, Maharashtra.
 11. 11.

  Pagkahihiwalay

  1. 11.1
   Hangga't maaari, ang bawat seksyon ng Patakaran sa Pagkapribado na ito ay dapat bigyang-kahulugan sa isang paraan upang maging wasto sa ilalim ng naaangkop na batas. Gayunpaman, kung sakaling ang anumang probisyon ay pinaniniwalaang ipinagbabawal o hindi wasto, ang naturang probisyon ay hindi magiging epektibo lamang sa lawak ng naturang pagbabawal o kawalan ng bisa, nang hindi pinapawalang-bisa ang natitira sa naturang probisyon o iba pang natitirang mga probisyon ng Patakaran sa Privacy na ito.
 12. 12.

  Feedback o Pag-aalala

  1. 12.1
   Kung ang User ay may anumang alalahanin, feedback, pagsusuri o anumang kahilingan, malayang makipag-ugnayan ang User sa Kumpanya sa Customer care id - support@pixelbin.io.
   Mga Detalye ng Kumpanya:
   Shopsense Retail Technologies Limited
   CIN: U52100MH2012PTC236314
   1st Floor, Wework Vijay Diamond, Opp. SBI Branch, Cross Road B, Ajit Nagar,
   Kondivita, Andheri East, Mumbai 400093